BNS Company Srebrenik je počeo sa radom u jednoj maloj poslovnici u Srebreniku sada već davne, 2003. godine. Bili smo prva i jedina privatna turistička/putnička agencija u Srebreniku i pojavili smo se sa tada potpuno novim konceptom usluge: kompletan paket aranžman sa smještajem, avionskom kartom, transferima, itd – sa samo jednom rezervacijom,  gdje su daleka putovanja postala pristupačna običnom covjeku.

Cilj nam je da ponudimo i obezbijedimo najširi mogući spektar turističkih usluga za individualce, porodice, poslovne ljude i grupe (kako za „incoming“ tako i za „outgoing“ turizam) s povoljnim cijenama koje su pristupačne svim budžetima…

Opremljeni smo i sposobni da klijenteli, čija su očekivanja sve profinjenija i zahtjevnija, pružimo nivo usluge koji očekuju i zaslužuju. Naše usluge između ostalog uključuju i organizaciju turističkih aranžmana za: ljetovanje, zimovanje, maturske i apsolventske ekskurzije, odmor u banjama i na planinama, krstarenje, posjete sajmovima, prodaju avio karata i ostale turističke usluge.

BNS Company danas ima najbolje i najjeftinije ponude za sve destinacije svijeta. Koristimo globalni rezervacijski sistem a naši uposlenici govore Engleski, Njemački, Slovenski jezik…

Između ostalog imamo ugovore sa vodećim svjetskim turističkim kompanijama i institucijama kao što su: TUI Group,Vancal Tours,KonTiki,Fibula,S.a.b. travel Group , Way Out, itd.

BNS Company TEAM je uvijek tu za Vas kako bi Vaš odmor maksimalno ispunio sva Vaša očekivanja i koji će Vam pružiti pažnju kako bi Vi mogli da se opustite i uživate u putovanju. Sarađujući sa BNS Company ubrzo će te shvatiti da je naše osoblje među najboljim i najkompetentnijim u ovoj branši. Ponudiće Vam svoje znanje i iskustvo oko mnogih destinacija.

Svake godine naši uposlenici prolaze kroz dodatne kurseve i dodatno se usavršavaju kako bi našim klijentima pružili još bolju uslugu.

EN

Travel Agency BNS Company Srebrenik, Bosnia

BNS Company Srebrenik began work in a small office in Srebrenik far back as in 2003. We were the first and only private Travel Agency in Srebrenik and we appeared with the then brand-new concept of services: A complete package with accommodation, flights, transfers, etc. – with only one reservation. That was the beginning of a new era, where long journeys become affordable to the common man. Today we, as one of the best travel agencies in BiH, aimed to offer and provide a broad range of tourist services for individuals, families, business people and groups (both “incoming” and for “outgoing” tourism) with reasonable prices that are affordable for all budgets … we are able to clients whose expectations are more sophisticated and demanding, provide a level of service that they expect and deserve. Our services include inter alia the organization of tourist packages in summer and winter holidays, graduation and undergraduate field trips, vacation in spas and mountains, cruise, visits to trade fairs, sale of airline tickets and other travel services. BNS Company today has the best and cheapest deals to all destinations of the world. We use a global reservation system and our employees speak English, German, Slovenian language … Among other things, we have contracts with the world’s leading tourism companies and institutions such as the TUI Group, Vancal Tours, Kontiki, Fibula, Sab travel Group, Way Out, etc. . BNS Company TEAM is always there for you to make your vacation a maximum fulfill all your expectations and will provide you with the attention so that you can relax and enjoy the journey. Working(cooperation) with BNS Company will soon realize that our staff among the best and most competent in the industry. It will offer you their knowledge and experience about many destinations. Each year, our employees go through additional courses and further improve to provide our customers an even better service.

Dizajn i programiranje by Sanjin Djedović

Avio karte za sve svjetske destinacije !

Booking.com

REZERVACIJA HOTELA